Vi installerar Axema Vaka och Vanderbilt (Bewator / Siemens) passersystem

Passerkontroll:

Traditionellt har konventionella lås och nyckelsystem använts för att skydda egendom och skapa trygghet i olika fastigheter. Nyckelhantering medför dock en rad nackdelar. Nycklar kan tappas bort och hamna i orätta händer. Att byta lås är både kostsamt och tidskrävande. Därför blir det allt vanligare med passerkontroll där tekniska lösningar förhindrar att obehöriga får tillträde till en fastighet eller lokal. Axema och Siemens har ett brett utbud av olika lösningar inom passerkontroll, allt från det enklaste kodlåset till avancerade passersystem:

 

Axema Vaka:

Vaka_Startpaket_e

VAKA är utvecklat av Axema och har sedan lanseringen 2011 installerats på över 10 000 dörrar. VAKA utmärker sig genom en unik systemuppbyggnad såväl som på en lång rad innovativa funktioner.
Med VAKA slipper du kravet på separat server/dator för att driftsätta systemet, inte heller krävs någon licenshantering eftersom allt är inbyggt i systemet. Allt detta sparar dig mycket tid och pengar, från att komma igång till den fortlöpande driften.

Fördelar för användarna:

 • Talade instruktioner spelas upp i inbyggda högtalare för hur du passerar en dörr eller byter PIN-kod. Allt står även i klartext i displayen.
 • Slå på/av inbrottslarm. Det kan inte bli enklare – talmeddelande säger hur du skall göra parallellt med klartext i displayen.
 • Allt-i-ett där du får ett passersystem, kodlås, porttelefon och postens IR i en och samma läsarterminal.
 • Anpassad för funktionshindrade. Du kan enkelt ställa in dörröppningstiden och styrningen av dörrautomatiken så att tiden och sättet för passage anpassas för varje användare.
 • Porttelefonen – där du väljer om besökare vid porten skall ringa till din fasta hemtelefon, din mobiltelefon eller till en bärbar Gigaset telefon.
 • Webbklienten – där du enkelt administrerar systemet, lägger till/tar bort användare, tilldelar behörigheter etc.
 • Tagg/bricka istället för nycklar. Du slipper problemet att behöva byta lås om någon tappar bort sina nycklar. När man tappar en tagg så behöver du bara spärra eller ta bort den i systemet och tilldela användaren en ny med ett par knapptryckningar, sen är det klart. Det sparar både tid och pengar.
 • Ha koll på vem som har tillträde till gemensamma utrymmen, och när.

LÄS MER

 

Vanderbilt: (Siemens, Bewator)

Lås, Larm, Grossist

Entro – Passar överallt

Entro är ett modernt, flexibelt och kompetent, PC-baserat passersystem, utvecklat med användar- och installationsvänlighet i fokus. Systemet kan hantera 1024 dörrar med avancerade funktioner såsom larmstyrning, bokningsfunktioner.

Bewator Entro passersystem (Snabbfakta)

Programvaran kan kontrollera upp till 10 000 system (fastigheter) som vart och ett kan hantera maximalt:

 • 1024 dörrar, 512 trådbundna samt 512 trådlösa
 • 40 000 kort/personer
 • 480 behörighetsgrupper
 • 240 tidsscheman
 • 240 zoner: Larmstyrning, Antipassback, Närvarokontroll, Passagebegränsning
 • Öppet TCP/IP gränssnitt mot andra system via BAPSI
 • Stödjer Windows 10, Windows 8, Windows 7 , Vista, XP och 2000 samt Windows Terminalserver 2008 och 2003
 • Programvaran levereras på CD-ROM, som även inkluderar ett BAPSI-paket med konkreta användarexempel och dokumentatio

LÄS MER