Vi installerar brand och utrymningslarm som uppfyller Brandskyddsföreningens rekommendationer ”Utrymningslarm 2015”, ofta använder vi SBSC godkända centraler från UTC (Aritech) brandlarm.

Brandlarm:

Konventionell brandlarmscentral med skandinavisk nyckel – 2 sektioner

Beskrivning

1X-F2-SC-06 är en konventionell brandlarmcentral med skandinavisk brandkårsnyckel. Den levereras med två sektioner som stöder upp till 32 enheter (beroende på detektortyp) per sektion, samt upp till två övervakade reläutgångar för larmdon samt larmsändning. Dessutom två konventionella reläutgångar för brand och fel, liksom två konfigurerbara ingångar för övervakning och kontroll.

1X brandlarmcentral erbjuder aktuell teknisk arkitektur i konfigurationer som ger okomplicerade lösningar för små till medelstora företag. Den har en tilltalande modern design som passar med all inredning.

Med stöd för flera konventionella detektorer och tillbehör, som kan snabbt konfigureras, system erbjuder mångsidighet som gynnar fastighetsägare och installationsföretag

LÄS MER