1995 startade Larmator Energi AB med affärsiden att erbjuda kvalificerad teknisk fastighetsdrift inom industri och handel samt installation av säkerhetsanläggningar.

Företaget fick från start en större driftentreprenad omfattande drygt 20 st industrifastigheter med bl.a. ett flertal ångpannor på Slakthusområdet. Uppdragsgivare var Stockholms Stad och även Spendrups Bryggeri i Vårby och Atrium Ljungberg har varit stora kunder genom åren.

Verksamheten med teknisk fastighetsdrift har dock minskat senaste 10-årsperioden och fokus har istället riktats mot företagets säkerhetsinstallationer som nu uteslutande utgör vår verksamhet.

 

 

Företaget har idag 5 anställda och kompetens inom följande områden:
Installation av inbrottslarm och passersystem, vi är ett SBSC-certifierat säkerhetsföretag, godkända av försäkringsbolagen för larminstallationer i larmklass 1 och 2.
Vi har lång erfarenhet av kameraövervakning och utför elinstallationer (allmän elbehörighet) och dragning av datanätverk.